Καλωσορίσατε στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από τον Ιανουάριο του 2003 και εξυπηρετεί 95.137 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις και 8.123 λογιστές / λογιστικά γραφεία που έχουν υποβάλλει συνολικά 4.080.650 δηλώσεις. Η χρήση του συστήματος καλύπτει περίπου το 70% του συνόλου των υπόχρεων υποβολής δήλωσης Intrastat.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σύστημα επανασχεδιάστηκε και τροποποιήθηκε ώστε να μπορεί να καλύψει το σύνολο των επιχειρήσεων προσφέροντας παράλληλα ταχύτερο και πλουσιότερο περιβάλλον εργασίας στους χρήστες του. Αναλυτικότερα τα σημαντικότερα νέα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα εξής:

 • Χρήση πρωτοκόλλου SSL για όλες τις εργασίες που αφορούν έλεγχο ή επεξεργασία προσωπικών στοιχείων
 • Κατάργηση των popup παραθύρων σε όλα τα επίπεδα της εφαρμογής
 • Αύξηση του ορίου εγγραφών με χειροκίνητη καταχώρηση σε 1.000 εγγραφές ανά δήλωση
 • Αύξηση του ορίου εγγραφών με χρήση αρχείου σε 50.000 εγγραφές ανά δήλωση
 • Προβολή περιεχομένων δηλώσεων μέχρι 1.000 εγγραφές με δυνατότητα εκτύπωσης
 • Απλούστευση διαχείρισης πελατών για τους λογιστές
 • Ενσωμάτωση διαδικασιών επιβεβαίωσης για αποφυγή σύνηθων παραδρομών από τους χρήστες

  26/01/2023   Παράταση προθεσμίας δηλώσεων Intrastat Δεκεμβρίου 2022  new
  12/01/2023   Κατώφλια 2023
  18/01/2022   Κατώφλια 2022

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το on-line σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τους περισσότερους φυλλομετρητές (web browsers) που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Για την ορθή χρήση του συστήματος, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε είτε τον Internet Explorer 8 (ελληνική έκδοση, αγγλική έκδοση) είτε τον Mozilla Firefox 3.6.

  Η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. 3 του Ν. 3832/2010. Τα στοιχεία που παρέχονται στην ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ αυτών. Η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με το ερωτηματολόγιο της έρευνας για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διενέργεια αυτής και την παραγωγή των σχετικών στατιστικών (άρθρο 6, παρ. 1(γ) και (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και Νόμος 4624/2019). Η διαχείριση των δεδομένων αυτών από την ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να περιλαμβάνει επικοινωνία της με το υποκείμενό τους στο πλαίσιο της ορθής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.
 • Οι βεβαιώσεις ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι διαθέσιμες εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης λήξης κάθε περιόδου.

  Δεκέμβριος 2022 με λήξη
  Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

  ΕΛ. ΣΤΑΤ - EUROSTAT

  MS Access - PDF - EXCEL
  Αντιστοίχηση καταργηθέντων κωδικών 2021-2022

  PDF


  Χρησιμοποιήστε το Intrastat Web Service για να αναπτύξετε εφαρμογές υποβολής δηλώσεων προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας ανάγκες! Κλικ εδώ.