Ανακοινώσεις

Τηλέφωνα επικοινωνίας
12/05/2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

213 135 2060 Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης
213 135 2392 Ευαγγελία Ανυφαντή
213 135 2394 Ευαγγελία Σαραντοπούλου
213 135 2395 Σοφία Πανοπούλου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

213 135 2371 Λαμπρινή Καρίμαλη
213 135 2372 Αιμιλία Φλέγκα
213 135 2378 Δημήτριος Παναγόπουλος
213 135 2390 Αικατερίνη Λαμπροπούλου
213 135 2391 Σουλτάνα Κουφιάδου