Ανακοινώσεις

Αδυναμία υποβολής δήλωσης INTRASTAT Αποστολών προς Κύπρο
20/06/2023

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής δήλωσης INTRASTAT Αποστολών, που περιέχει Κυπριακό ΑΦΜ στο πεδίο «Χώρα και ΑΦΜ εταίρου», παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Κάνετε είσοδο στο σύστημα της web εφαρμογής 2. Επιλέγετε F5 (Ανανέωση σελίδας) 3. Στέλνετε και πάλι τη δήλωση (είτε μέσω της φόρμας, είτε ανεβάζοντας αρχείο). Για την ορθή χρήση του συστήματος, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε είτε τον Microsoft Edge, είτε τον Mozilla Firefox, είτε τον Google Chrome.