Ανακοινώσεις

Κατώφλια 2024
15/01/2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις, το στατιστικό κατώφλι, το οποίο ισχύει από 1/1/2024 έως 31/12/2024, πάνω από το οποίο οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat διαμορφώνεται ως εξής:

Ενδοενωσιακές Εισαγωγές (Αφίξεις): 150.000 €
Ενδοενωσιακές Εξαγωγές (Αποστολές): 90.000 €

Επισημαίνεται ότι, υποβάλλεται δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές συναλλαγές αγαθών εφόσον κατά το προηγούμενο έτος οι συνολικές συναλλαγές ενδοενωσιακών εισαγωγών (αφίξεων) ή/και εξαγωγών (αποστολών) αγαθών υπερέβησαν το στατιστικό κατώφλι του προηγούμενου έτους αναφοράς (2023) ή στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές συναλλαγές ενδοενωσιακών εισαγωγών ή/και εξαγωγών αγαθών υπερβούν το κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (2024).

Αδυναμία υποβολής δήλωσης INTRASTAT Αποστολών προς Κύπρο
20/06/2023

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής δήλωσης INTRASTAT Αποστολών, που περιέχει Κυπριακό ΑΦΜ στο πεδίο «Χώρα και ΑΦΜ εταίρου», παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάνετε είσοδο στο σύστημα της web εφαρμογής
2. Επιλέγετε F5 (Ανανέωση σελίδας)
3. Στέλνετε και πάλι τη δήλωση (είτε μέσω της φόρμας, είτε ανεβάζοντας αρχείο).

Για την ορθή χρήση του συστήματος, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε είτε τον Microsoft Edge, είτε τον Mozilla Firefox, είτε τον Google Chrome.

Αλλαγή προθεσμίας υποβολής δηλώσεων INTRASTAT
31/05/2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η υπ. αριθ. Α.1120
/28-5-2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η
αριθμ. 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/9.8.1993 (Β΄600) απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων
ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)», όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τη νέα εκδοθείσα απόφαση, από 1 Ιουνίου 2021 και εφεξής για κάθε
μήνα, η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης https://eurostat.statistics.gr, ταυτόχρονα με την υποβολή του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (VIES)
και όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.
Η απόφαση θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσμο
https://www.statistics.gr μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Ιρλανδία
22/12/2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ενημερώνει τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων
Intrastat ότι, με βάση τη συμφωνία αποχώρησης που υπεγράφη μεταξύ Ε.Ε. και
Ηνωμένου Βασιλείου και το Πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής
για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία:
Από 01/01/2021 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2021) οι Αφίξεις-Εισαγωγές και οι
Αποστολές-Εξαγωγές από/προς τη Βόρεια Ιρλανδία θα υποβάλλονται μέσω των
δηλώσεων Intrastat με κωδικό Χώρας ΧΙ.
Διευκρινίζεται ότι, οι Αφίξεις-Εισαγωγές και οι Αποστολές-Εξαγωγές από/προς το
Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρουμένης της Βόρειας Ιρλανδίας δε θα υποβάλλονται στις
δηλώσεις Intrastat από 1.1.2021 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2021).

Τηλέφωνα επικοινωνίας
12/05/2010

213 135 2060 Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης
213 135 2394 Ευαγγελία Σαραντοπούλου
213 135 2395 Σοφία Πανοπούλου
213 135 2390 Αικατερίνη Λαμπροπούλου
213 135 2373 Δήμητρα Καπνουτζή
213 135 2374 Μαρία Αγραφιώτη
213 135 2990 Αθηνά Σαραντάκη

Κωδικοί Κρατών Ε.E.
14/02/2007

ΑΥΣΤΡΙΑ (AT)
ΒΕΛΓΙΟ  (BE)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG)
ΓΑΛΛΙΑ (FR)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE)
ΔΑΝΙΑ (DK)
ΕΛΛΑΔΑ (GR)
ΕΣΘΟΝΙΑ (EE)
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IE)
ΙΣΠΑΝΙΑ (ES)
ΙΤΑΛΙΑ (IT)
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ(NL)
ΚΡΟΑΤΙΑ (HR)
ΚΥΠΡΟΣ (CY)
ΛΕΤΟΝΙΑ (LV)
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (LT)
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LU)
ΜΑΛΤΑ (MT)
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (HU)
ΠΟΛΩΝΙΑ (PL)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ(PT)
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO)
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SK)
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (SI)
ΣΟΥΗΔΙΑ (SE)
ΤΣΕΧΙΑ (CZ)
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (FI)