Καλωσορίσατε στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από τον Ιανουάριο του 2003 και εξυπηρετεί 98.224 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις και 8.325 λογιστές / λογιστικά γραφεία που έχουν υποβάλλει συνολικά 4.369.393 δηλώσεις. Η χρήση του συστήματος καλύπτει περίπου το 98% του συνόλου των υπόχρεων υποβολής δήλωσης Intrastat.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σύστημα επανασχεδιάστηκε και τροποποιήθηκε ώστε να μπορεί να καλύψει το σύνολο των επιχειρήσεων προσφέροντας παράλληλα ταχύτερο και πλουσιότερο περιβάλλον εργασίας στους χρήστες του. Αναλυτικότερα τα σημαντικότερα νέα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα εξής:

 • Χρήση πρωτοκόλλου SSL για όλες τις εργασίες που αφορούν έλεγχο ή επεξεργασία προσωπικών στοιχείων
 • Κατάργηση των popup παραθύρων σε όλα τα επίπεδα της εφαρμογής
 • Αύξηση του ορίου εγγραφών με χειροκίνητη καταχώρηση σε 1.000 εγγραφές ανά δήλωση
 • Αύξηση του ορίου εγγραφών με χρήση αρχείου σε 50.000 εγγραφές ανά δήλωση
 • Προβολή περιεχομένων δηλώσεων μέχρι 1.000 εγγραφές με δυνατότητα εκτύπωσης
 • Απλούστευση διαχείρισης πελατών για τους λογιστές
 • Ενσωμάτωση διαδικασιών επιβεβαίωσης για αποφυγή σύνηθων παραδρομών από τους χρήστες

  15/01/2024   Κατώφλια 2024
  20/06/2023   Αδυναμία υποβολής δήλωσης INTRASTAT Αποστολών προς Κύπρο
  31/05/2021   Αλλαγή προθεσμίας υποβολής δηλώσεων INTRASTAT
  22/12/2020   Β. Ιρλανδία
  12/05/2010   Τηλέφωνα επικοινωνίας

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το on-line σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τους περισσότερους φυλλομετρητές (web browsers) που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Για την ορθή χρήση του συστήματος, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε είτε τον Microsoft Edge είτε τον Mozilla Firefox Windows είτε τον Google Chrome.

  Η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. 3 του Ν. 3832/2010. Τα στοιχεία που παρέχονται στην ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ αυτών. Η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με το ερωτηματολόγιο της έρευνας για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διενέργεια αυτής και την παραγωγή των σχετικών στατιστικών (άρθρο 6, παρ. 1(γ) και (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και Νόμος 4624/2019). Η διαχείριση των δεδομένων αυτών από την ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να περιλαμβάνει επικοινωνία της με το υποκείμενό τους στο πλαίσιο της ορθής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.
 • Οι βεβαιώσεις ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι διαθέσιμες εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης λήξης κάθε περιόδου.

  Μάρτιος 2024 με λήξη
  Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

  ΕΛ. ΣΤΑΤ - EUROSTAT

  MS Access - PDF - EXCEL
  Αντιστοίχηση καταργηθέντων κωδικών 2023-2024

  PDF


  Χρησιμοποιήστε το Intrastat Web Service για να αναπτύξετε εφαρμογές υποβολής δηλώσεων προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας ανάγκες! Κλικ εδώ.