Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Γενικά
Γενικές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από την ηλεκτρονική υπηρεσία;
Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση Intrastat;
Ποια είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής;
Πως μπορώ να επικοινωνήσω με την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων INTRASTAT;

Τεχνικά Θέματα και Προβλήματα Χρήσης
Ερωτήσεις και απαντήσεις σε Τεχνικά Θέματα

Τι εξοπλισμός χρειάζεται για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Intrastat;
Τι λογισμικό ή άλλα στοιχεία χρειάζονται για την χρήση της υπηρεσίας;
Γιατί δεν μπορούν να διαβαστούν τα μηνύματα που λαμβάνονται;

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ηλεκτρονική Υποβολή

Η δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω Internet) είναι έγκυρη;
Θα πρέπει εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης να την υποβάλω και στη Δ.Ο.Υ.;
Οι πελάτες ενός λογιστή πρέπει να έχουν δικό τους εξοπλισμό και σύνδεση στο Internet;
Υπάρχει όριο στο πλήθος των πελατών που μπορούν να υποβάλουν δήλωση μέσω ενός λογιστή;
Με ποια διαδικασία γίνεται η εγγραφή;
Πότε θα λάβω απάντηση για την εγγραφή μου στο σύστημα;
Γιατί δεν έχω λάβει ακόμα τους κωδικούς πρόσβασης για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Intrastat;
Πότε μπορώ να υποβάλω τη φόρμα εγγραφής;
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζει η συνθηματική λέξη (password);
Τι είδους συνθηματικές λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν;
Τι πρέπει να κάνει ένας χρήστης που δεν θυμάται τη συνθηματική λέξη;
Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι έστειλα επιτυχώς τη δήλωση;
Ποια θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης;
Μία επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης τις δηλώσεις και άλλων υπόχρεων;
Γιατί χρειάζεται ένα λογιστικό γραφείο να πάρει κωδικό;
Ποιά είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της νέας υπηρεσίας;
Πως μπορώ να τροποποιήσω ή να διαγράψω μία εγγραφή πριν το τέλος του μήνα αναφοράς;
Πως μπορούν να διορθωθούν τα στοιχεία χρήστη;
Πως μπορώ να αλλάξω το email που έχω δηλώσει;
Με ποιό τρόπο μπορώ να έχω εκτύπωση της δήλωσης Intrastat;

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δήλωσης
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την συμπλήρωση της δήλωσης σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις

Στην περίπτωση χορήγησης έκπτωσης από τον προμηθευτή στον αγοραστή υποβάλλεται δήλωση Intrastat;
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης ενδοκοινοτικής συναλλαγής λόγω επιστροφής των αγαθών υποβάλλεται δήλωση Intrastat
Στην περίπτωση επιστροφής εμπορεύματος πότε υποβάλλεται δήλωση Intrastat;
Στην περίπτωση απόκτησης αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. υποβάλλεται δήλωση Intrastat;
Στις περιπτώσεις θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς τι θεωρείται σύνορο;
Υποβάλλεται δήλωση Intrastat στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αγαθά επί παρακαταθήκη με σκοπό την πώληση επί προμήθεια
Αν δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο πως συμπληρώνεται το πεδίο της Στατιστικής Αξίας;